dr. Silvo Koželj

integrativni psihoterapevt

Silvo Koželj je doktor psihologije in integrativni psihoterapevt. Prav tako je učni terapevt na Inštitutu za integrativno psihoterapijo. Je član Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, predsednik sekcije za Športno gibalno psihoterapijo v društvu SINTA, član častnega razsodišča Slovenskega združenja psihoterapevtov in svetovalcev in mednarodne zveze za integrativno psihoterapijo IIPA. Zaposlen je kot vodja ambulante na Fakulteti za psihoterapijo Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani, habilitiran kot asistent na Univerzi v Kopru, FAMNIT, oddelek za biopsihologijo in predavatelj na FUDŠ za področje psihoterapije. Pri svojem delu uporablja tudi napredne metode dela, kot je npr. EMDR, prav tako pa razvija lastno metodo dela, kjer povezuje telesno gibalni aspekt človekovega delovanja z njegovim psihičnim mehanizmom.