Ana Jeras

dipl. fizioterapevt

Naziv diplomirana fizioterapevtka je pridobila na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani. Že v času študija je izkušnje pridobivala z delom z otroki in mladostniki z motnjami v gibalnem in/ali duševnem razvoju in obnovitvenimi rehabilitacijami odraslih z živčno-mišičnimi boleznimi.

Po zaključenem študiju se je usmerila v pridobivanje specialnih znanj s področja kinezioterapije in manualne terapije. Znanje ima iz različnih konceptov manualne terapije, ki omogočajo prepoznavanje in obravnavanje sprememb na mišičnem, vezivnem, živčnem in skeletnem sistemu. Izobraževala se je pri mednarodno priznanih tujih in slovenskih strokovnjakih. Pri delu prisega na individualen in celosten pristop k reševanju posameznikovih težav, vključno z oceno biomehanike in analizo delovnega okolja. Poklicne izkušnje ima z obravnavo ortopedskih, travmatoloških in nevroloških bolnikov. Poleg ambulantne fizioterapije ima izkušnje še z fizioterapijo na domu in vodenjem skupinskih vadb. Ves čas se strokovno izpopolnjuje in spremlja novosti, da lahko čim učinkoviteje pomaga ljudem s katerimi se sreča v ambulanti.

Svoj prosti čas izkoristi za potovanja, izlete v naravo ali različne športne aktivnosti.