Aleš Vesnaver

dr.med., specialist maksiofacialni kirurg

Rojen 5. septembra 1966 v Ljubljani. Leta 1986 se je vpisal na Medicinsko fakulteto v Ljubljani, smer splošna medicina, študij zaključil 6. decembra 1993.

Od 1. februarja 1996 dalje je zaposlen na Kliničnem oddelku za maksilofacialno kirurgijo v Ljubljani. Specialistični izpit je opravil 19. decembra 2000 in postal specialist maksilofacialni kirurg.

Doktorsko disertacijo z naslovom: “Ovrednotenje kirurškega zdravljenja zlomov sklepnega odrastka spodnje čeljustnice z modificiranim pristopom,” je obranil 7. januarja 2010 na Medicinski fakulteti v Ljubljani.

Za docenta iz predmeta Maksilofacialna in oralna kirurgija je bil izvoljen 3. marca 2011 in ponovno izvoljen 11. aprila 2016.

Na KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo je sodeloval pri uvajanju več novih metod: zdravljenju poobsevalnih okvar v področju glave in vratu s pomočjo hiperbarične oksigenacije, laserski fotokoagulaciji za intraoralne in ekstraoralne žilne malformacije in laserski ablaciji za intraoralne levkoplakije, kirurškem zdravljenju ekstra in intraartikularnih zlomov sklepnega odrastka mandibule, uvajanju manj invazivnih pristopov čez očesno veznico pri zdravljenju zlomov orbitalnih sten ter pri odprtih in artroskopskih posegih na čeljustnem sklepu.

Dvakrat je bil na daljših izpopolnjevanjih v tujini: Kraniofacialni center Oddelka za Plastično in rekonstruktivno kirurgijo v Chang Gung Memorial Hospital v Taipeju, Tajvan (3 mesece, 2002 – 2003), Oddelek za maksilofacialno kirurgijo v bolnišnici Sint Jan v Bruggeu, Belgija (2 tedna, 2007). Leta 2009 je bil na trodnevnem obisku na Univerzitetnem oddelku za maksilofacialno in oralno kirurgijo Splošne bolnišnice (AKH) na Dunaju, kjer se je prof. Gerhardu Undtu učil tehnik artroskopske artroplastike čeljustnega sklepa. Leta 2017 je bil na enotedenskem obisku in izpopolnjevanju iz ortognatske kirurgije v AZ Monica v Antwerpnu, Belgija.

Je član Združenja za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije (ZMOKS – v letih 2013 – 2017 predsednik), redni član Evropskega AO učnega osebja za kraniomaksilofacialno kirurgijo od aprila 2005, član Evropskega združenja za kranio-maksilofacialno kirurgijo (EACMFS – v letih 2008 – 2014 je bil v združenju predstavnik Slovenije), recenzent za področje maksilofacialne kirurgije pri Zdravniškem vestniku od novembra 2006 in pri Lasers in Medical Science od novembra 2009. Kot glavni in neposredni mentor sodeluje pri izobraževanju specializantov. Redno objavlja članke v domači in svetovni strokovni literaturi.

V okviru maksilofacialne kirurgije se bolj poglobljeno ukvarja z zdravljenjem okvar temporomandibularnega sklepa, napredno dentalno implantologijo, ortognatsko kirurgijo, zdravljenjem poškodb maksilofacialnega področja, lasersko kirurgijo in popoškodbenimi rekonstrukcijami.

< nazaj